Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontakt




Språkstörning – vad är det?

Barn utvecklar språk i olika takt. Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kan det bero på en språkstörning.
Språkstörning är en specifik störning i utvecklingen som kan drabba både uttal och meningsbyggnad.
Den kan också drabba barnets ordförråd och språkförståelse. För många barn kommer språket så småningom ikapp.
För andra barn kan språksvårigheterna följa med hela livet.
Det finns andra svårigheter som ibland uppträder tillsammans med språkstörning, t ex svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och arbetsminne.
Ibland är barnets största svårighet något annat än språket.


Språklig bedömning

En logopedisk bedömning omfattar många delar av barnets tal och språk.
Den ger en fördjupad bild av barnets språkliga förmåga.
Resultatet av bedömningen sammanställs och kan sedan fungera som ett värdefullt redskap i planeringen av fortsatta insatser kring barnet.

För mer information var vänlig ta kontakt!



Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com