Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontaktKommunikativ miljö

Framgångsfaktorer för lyckad kommunikationIngen skulle drömma om att anordna aktiviteter och verksamheter för rörelsehindrade i lokaler där man kommer in via trappor, höga trösklar och smala dörröppningar.

Den kommunikativa miljön består av oss alla som kommunicerar, och alla har nytta av en bra kommunikativ miljö. För personer med kommunikativa svårigheter, är en bra kommunikativ miljö ofta själva förutsättningen för att kommunikationen överhuvudtaget ska kunna äga rum. Det kan handla om personer med rörelsehinder, flerfunktionshinder, utvecklingstörning och/eller autism.

Att anpassa den kommunikativa miljön är betydligt billigare än en ombyggnad av lokaler, det handlar om att bygga upp kunskap och medvetenhet om kommunikationen, och om vad som krävs för att det ska fungera optimalt.

Kursen om kommunikativ miljö är en av de mest uppskattade, tidsåtgången kan variera beroende på önskemål om innehåll, men i sin grundversion omfattar 2x 2,5 timmar.

Under kursens gång varvas teoretiska och praktiska moment, i ganska högt tempo, med plats för både skratt och reflexioner. Deltagarna får grundläggande teoretiska kunskaper i hur kommunikationen fungerar och praktiska exempel på hur man undviker de vanligaste fällorna och hinder.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med vuxna och barn med kommunikativa svårigheter (som rörelsehinder, flerfunktionshinder, utvecklingstörning och/eller autism mm), exempelvis inom skola och förskola, daglig verksamhet och gruppboende.Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com