Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontaktKommunikativ miljö för äldre - inom sjukvård och omsorgHeldagsutbildning som inriktar sig mot de specifika utmaningarna inom området språk och kommunikation man ofta möter i arbetet med äldre personer.

Vi belyser olika typer av språkliga svårigheter som är vanliga hos den äldre delen av befolkningen.
Vi tar upp normal åldrande men fokus ligger på specifika diagnoser som t ex afasi och demens.
Ett avsnitt ägnas åt kommunikativ miljö i matsituation, och då speciellt vid matning.

Under kursens gång varvas teoretiska och praktiska moment, i ganska högt tempo, med plats för både skratt och reflexioner.
Deltagarna får grundläggande teoretiska kunskaper i hur kommunikation fungerar och praktiska exempel på hur man undviker de vanligaste fällorna och hinder.

Tidsåtgång: 1 heldag, alternativt 2 halvdagar eller 2,5 timmar x 3

Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com